Isdatechtzo.nl (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van haar website (www.isdatechtzo.nl). Wij doen dit om onze bezoekers en netwerkpartners zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom – en op welke manier – we jouw persoonsgegevens verwerken.

Scroll naar beneden voor informatie over cookies

Wie zijn wij?

De website Isdatechtzo.nl is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Het Netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid, onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Netwerk Mediawijsheid staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat het geen juridische entiteit betreft. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doet daarom dienst als onze penvoerder en staat ingeschreven onder KvK-nummer 41194855.

We zijn tevens gevestigd in het pand van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Media Parkboulevard 1, 1217 WE, Hilversum.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving. Om zo helder mogelijk te krijgen wat en waarom wij precies verwerken kan je de volgende veelgestelde vragen lezen:

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zodra je de zelftest op de website invult.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om de resultaten van de zelftest te kunnen geven.

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

  • Het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij (het verbeteren van) onze dienstverlening en de website.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. 

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?
We maken gebruik van Google Analytics. 

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Wat zijn jouw rechten?
Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze: 

  • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken.
  • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het graag voor je aan.
  • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen; het kan wel zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog moeten verwerken.
  • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat dit is rechtgezet
  • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.
  • Recht op overdraagbaarheid: Je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen. 
  • Daarnaast kun je ook: Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via info@mediawijzer.net. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe zit het met beveiliging van de gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Verder nog vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

Correspondentieadres:
Netwerk Mediawijsheid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum
E-mailadres: info@mediawijzer.net

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst.

Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en verkeersbronnen. Wij gebruiken die informatie om deze website te verbeteren.

IP-adres wordt geanonimiseerd

Netwerk Mediawijsheid beperkt de herleidbaarheid van websitebezoekers zo veel mogelijk. Wij hebben Google Analytics op deze website zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd voordat er gegevens worden opgeslagen of verwerkt. Verder is ons Google Analytics-account zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Netwerk Mediawijsheid (isdatechtzo.nl) heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, wat inhoudt dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers.

Het cookie van Google Analytics heeft op jouw computer ‘isdatechtzo.nl’ in de bestandsnaam. De gegevens zijn officieel onze eigendom. Netwerk Mediawijsheid gebruikt deze cookie niet voor het zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee men op basis van klikgedrag advertenties te zien krijgt.

Welke cookies gebruikt de website isdatechtzo.nl?

Als er op deze site een zelftest te vinden is, dan vragen we met deze test verschillende gegevens. Tijdens een sessie worden deze gegevens met behulp van cookies bewaard. Ook worden cookies gebruikt om informatie te registreren, zoals bij het toesturen van de testresultaten. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet mogelijk.

Als de gebruiker ervoor kiest om de cookies van de website isdatechtzo.nl te weigeren (door niet akkoord te gaan of de browser zo aan te passen dat cookies worden geweigerd), dan kan het voorkomen dat de website niet (volledig) kan worden gebruikt.

Verder maakt de website isdatechtzo.nl gebruik van Analytics-cookies. Tijdens het bezoek aan de websites kan informatie worden verzameld over het bezoek aan de website, inclusief de pagina’s die worden bekeken, de browser(instellingen), de koppelingen waarop wordt geklikt en andere acties die worden ondernomen. Op basis van deze cookies kan het Netwerk Mediawijsheid haar website en dienstverlening verbeteren. Ook worden de cookies gebruikt om rapportages te maken waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gebruik en bereik van de websites. De analytics cookies slaan géén persoonlijke informatie op zoals naam, adres en woonplaats.

De informatie die in dit cookie staat (in ons geval zonder het IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe men deze website gebruikt, om rapporten te maken over de website-activiteit en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De cookies en de gegevens die worden verzameld, worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De datasets worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Netwerk Mediawijsheid maakt in haar rapportages alleen gebruik van gebundelde informatie (geaggregeerde data).

Cookies van andere partijen (derde partijen)

Naast de cookies van de website isdatechtzo.nl, worden er op de websites van Netwerk Mediawijsheid soms cookies geplaatst van andere partijen. Hierbij gaat het om cookies van bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube of Vimeo.

Op iedere dienst van de derde partij zijn de voorwaarden van de derde partij van toepassing. Informatie wordt doorgaans pas verzameld op het moment dat de betreffende knop door de gebruiker wordt ingedrukt. De vraag welke informatie wordt verzameld, door bijvoorbeeld de deel-knop in te drukken, hangt van die partij af. Zo wordt in het geval van Facebook bij het indrukken van de deel-knop alleen informatie verzameld als u al bent ingelogd op Facebook. Netwerk Mediawijsheid heeft daar geen invloed op.

Hoe kan ik de cookies uitzetten?

Dat kun je regelen in de browser, de Consumentenbond legt uit hoe.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert.

Google Analytics blokkeren

Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Volg ons op